Progressie gerichte coaching

Dagelijks worstelen directie’s teamleiders en bestuurders met de dilemma’s van hun beroep. Wel of geen ontslag? Groeien of krimpen? Waarom lukt de samenwerking in dat team niet? Door de jaren heen opgebouwde ervaring biedt meestal een passend antwoord of richting. Maar wat te doen met dat hardnekkige vraagstuk, dat sluimerende conflict waar geen passende oplossing voor lijkt te bestaan? Dan gaat progressie gerichte coaching  een handje helpen.

Progressie gerichte coaching hanteert de 7 stappen methode. Kort gezegd werken de coach en de opdrachtgever zich in het gesprek vanuit een nauwkeurige analyse van het vraagstuk naar de formulering van de gewenste situatie, de waardering van de huidige situatie en de ondernomen (meer of minder geslaagde) acties. Daarna  richt het gesprek zich op het vinden van een nieuwe, nog niet eerder beproefde oplossingsrichting die wordt uitgewerkt naar concrete tijdgebonden stappen. Meestal blijft het daar na een korte evaluatie van het gesprek bij. Maar natuurlijk is een afspraak voor een tweede gesprek mogelijk.

Individueel of in teamverband
Werken in teams kan bijzonder productief zijn, maar heeft ook zo zijn schaduwkanten. Haperende samenwerking, oplopend ziekteverzuim of ordinaire ruzies, het komt allemaal voor. Het kan helpen om er één of enkele individuen uit te lichten en ‘op gesprek’ te sturen. Een sessie met het complete team levert meer op als de wil om samen te werken groot is, maar de oplossing van het probleem niet boven water te krijgen is. Ik gebruik dezelfde methode, maar de sessie duurt gemiddeld een dagdeel. Voordeel is dat we werken naar oplossingen die door het gehele team gedragen en uitgevoerd kunnen worden. Het draagvlak is daarmee maximaal.

Praktisch
Individuele gesprekken doe ik wandelend door de  duinen of een natuurlocatie in uw omgeving.
Kosten zijn per uur  € 125,- ex. BTW en eventuele reiskosten.
Voor nadere informatie belt u 06 46 511373.